fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bryting av Verdalsbryner

Forfatter: Harald Duklæt

Råemne til "ljåhein" fra Verdal. Emnet ble senere slipt til. Foto: Harald Duklæt.

I øvre Helgådal i Verdal var det flere lokaliteter hvor det ble brutt skifer til produksjonen av Verdalsbryner. Brytingen startet på 1800-tallet og gikk mer eller mindre sammenhengende frem til 1945.

Råemnene av kvartsitt-skifer ble ført ned fra fjellområdene og så slipt til, bl.a. lå det et sliperi i Skjækerfossen.

Lokalt ble de ferdige heinene kalt ljåheiner. Det var også en betydelig eksport til utlandet bl.a. til Sverige, Japan og Island. Japan og Island brukte heinene under hvalfangsten.I Eidsborg i Telemark har blitt produsert bryner helt fra vikingtid, og det er funnet mange eidsborgbryner ved arkeologiske utgravinger i Nord-Europa.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer