onsdag, 28.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Jernalderhus

Forfatter: Egge Historielag v/Gunnar Fossum og Torbjørn Haugen.

Foto: Torbjørn Haugen

Her ligger det godt til rette for at det kan være et eller flere jernalderhus!

Det andre feltet ”Øvre Sveet” som ble undersøkt, har tidligere vært en husmannsplass. Dette feltet ligger ca. 400 m sør for det første feltet som ble undersøkt Foruten ruiner og brønn fra husmannstiden befinner det seg et mindre gravfelt her på brinken av en steil nordvestvendt skråning i blandingsskog nord for husmannsplassen og et mellomliggende beiteland. Dette feltet på ca. 40 x 60 m ble ikke kartlagt under ØK registrering i 1991. Området som ble valgt ut fyller hele beitelandets bredde mellom skogkanten med gravfeltet i nord til en skogkledd kolle i sør og ligger på en terrasseflate og skråning i sørvest med fin utsikt mot Beitstadfjorden. Her ligger det godt til rette for at det kan være et eller flere jernalderhus som ble konstruert bare ved hjelp av stolper. Noe av det siste som ble avdekket her i høst var muligens et stolpehull, hvor stein var brukt som kiler. Dette er ikke bekreftet fra faglig hold, men det blir spennende å se.

Gjævran i forhistorisk tid
Gjævran i middelalderen
Skogsveg innover i Gjævranmarka
Gravhaug: En langhaug
Arkeologisk undersøkelse
Bakgrunn
Undersøkelsen
Bautaen
Gravfelt i Gjævranmarka
Gravrøys
Hvordan bodde folkene i Gjævranmarka
Målingene
Jernalderhus