tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- hovedlåna

Forfatter: Berit Tønne

Hovedlåna på Vibe gård. Foto: Harald Duklæt.

Hovedlåna på Vibe sto ferdig bygd i 1796 etter den gamle som brant to år før. Dette var en epoke som stilmessig kalles Louis XVI. Men rokokkostilen, som hadde vært så populær inntil 1770-åra, hang ennå igjen på bygdene og huset er derfor bygget i en blanding av rokokko og Louis XVI-stil. Hoveddøra er typisk rokokko, mens søylene og ornamentene over døra er Louis XVI. Vinduene på hver side av døra er rokokkopreget. Ellers er huset ei typisk trønderlån (lån betyr langt hus) med valmet tak og komponert fasade med vinduene plassert parvis. Stuene har gjennomlys slik trøndersk byggeskikk var. Huset ble fredet i 1923.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)