tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

På vei mot Helge-feltet

Forfatter: Kari Støren Binns

På vei mot Helge-feltet følger vi en ganske smal åsrygg, av samme type som langs veien opp fra Vibe, og også her ligger det gravrøyser – en liten forsmak til de mange gravene på gravfeltet lenger ned. De to nærmeste røysene ligger ca. 20 m fra hverandre, oppe på ryggen øst for den øverste husrekken i Helgesmarka, og den første av disse ca. 25 m NNV for en liten fotballplass (31, 32). Omtrent 35 m nedenfor disse igjen finner vi enda en gravrøys, ganske liten og tilgrodd med mose og lyng (33). Til slutt, helt nede mot enden av denne ryggen ligger de to siste røysene før vi kommer til det store gravfeltet på Helge. De ligger nær ved hverandre på skrenten ned mot et av bolighusene på Øvre Helgesmark og er knapt synlige, lave og helt overgrodd med trær, lyng og mose (34, 35).

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)