tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)

26. Gravrøys av rundkamp. Rund, flat profil, forholdsvis dårlig markering. Røysa er sterkt overgrodd av mose og lyng, og er derfor ikke så godt synlig. Dessuten står det noen små grantrær i SV-kant av røysa. Mål: Diameter ca. 8 m, høyde ca. 0,4 m.

27. Gravrøys av rundkamp. Rund, toppet profil, jevne sider og god markering. Røysa er ganske godt synlig. Stien over N-kant av røysa, hvor den er litt skadd og noen steiner er synlig. Dekt av mose og lyng, noen grantrær i dens S-halvpart. Mål: Diameter ca. 5 m, høyde ca. 0,7 m.

28. Gravrøys av rundkamp. Rundaktig form. Flat profil, synlig, men ikke særlig godt markert. Over røysas SØ-kant går det en traktorvei. Der er det synlig en del stein, hovedsakelig rundkamp. Røysa er ellers dekt av mose. Dessuten står det en del små lauvtrær og granplanter på den. Mål: Diameter ca. 4 m, høyde 0,3 m.

29. Gravrøys, rund, bygd av rundkamp og bruddstein. Noe avflatet og svært omrotet topparti. Kan nærmes se ut som det er gravd ganger gjennom røysa. Mosegrodd. Mål: Diameter 19 m, høyde 1,6 m.

30. Gravrøys, rund, toppet profil, bygd opp rundt en fjellknatt. God markering og delvis jevne sider, så nær som i N-kant. Røysa er utkastet i toppen og i N-kant. Et rotvelt ligger tvers over røysa. Mål: Diameter ca. 12 m, høyde mot vest 0,8 m.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)