søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Planlegging og bygging

Forfatter: Ann-Mari Rosenlund

Tegning: Karl-Iwar Karlsson
Foto: A. M. Rosenlund
Tegning: Karl-Iwar Karlsson Foto: A. M. Rosenlund

Planlegging og bygging av bygdeborgen må ha krevd stor arbeids-innsats fra grenda.

De som deltok i arbeidet har trolig hatt behov for å forsvare seg mot en felles fiende, det kan vi vel ikke tvile på. Byggearbeidet krevde mange arbeidsføre menn. Trolig har høvdinger eller stormenn p.g.a. sin maktposisjon kunnet dirigere arbeidet.
Vi vet ikke om grenda i folkevandringstida (400-600 e.Kr.) hadde regelverk eller styrings-organer som gav en leder myndighet til å utkommandere arbeidsstyrker. Men bygdeborgene er spor etter virksomhet som kan tyde på at menneskene var organisert innenfor små områder og var forberedt på situasjoner forårsaket av konflikter og stridigheter om land og gods.

Bygdeborgen ”Slottet” i Gjævranmarka.
Bygdeborgen Slottet
Gjævranslottet
Borganlegget
Den indre muren
En enkel palisade.
Stående palisader og vakttårn
Borgplatået.
Borgplatåets størrelse
Planlegging og bygging
Gjævranslottet
Gjævranslottet 2
Gjævranslottet 3
Kvernsteinen
Borgens plassering
Borgens plassering 2
Bygdeborger i Nord-Trøndelag.