fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gjævranslottet

Forfatter: Ann-Mari Rosenlund

Foto: Asbjørn Lindmo

Hvor gammel er bygdeborgen ”Gjævranslottet”?
I mai 1994 ble et nytt kapittel skrevet i bygdborgens historie. Murer som i årevis hadde ligget skjult under lyng og mose kom igjen fram i lyset.


Allerede på 1700-tallet finner vi beretninger om disse byggverkene skrevet av embedsmenn, men den lokale befolkningen har også visst om bygdeborger. Borgen i Gjævranmarka ble omtalt som ”slott”, og benevnelsen har til slutt festet seg som navn: ”Gjævranslottet”.
(klikk forklaring på navnet)

Ordet ”slott” i Trøndelag er visstnok blitt brukt om byggverket Steinvikholmen på Olav Engelbrektssons tid. Det antas at ordet var ukjent før den tid i denne landsdelen. Bøndene betraktet vel ordet som et fremmedord, og det er rimelig å tro at det tok tid før ordet gled inn i dialektens eget ordforråd. Kilder forteller at lensherren som residerte på Steinvikholmen alltid kalte borgen ”slott”, og at dette kan være den direkte foranledningen til til at ordet ”slott” kom inn i bygdemålet.

I ”Efterretninger om Inderøens Fogderi” fra 1761, finner vi borgen i Gjævranmarka omtalt som ”slott”. Borgen kan tidligere ha hatt andre navn, men vi vet ikke hvilke. De som bodde i nærheten har nok alltid visst om bergformasjonen, men først på 1700-tallet gjenoppdaget de murverkene og forstod at dette var bygd av mennesker i fjern fortid, murrestene ble oppfattet som restene av et slott. Hva skulle de kalle disse ruinene? Jo, ”slott” ble et ord for befestningen, med Steinvikholmen i minne.
(Marstrander 1952)

Bygdeborgen ”Slottet” i Gjævranmarka.
Bygdeborgen Slottet
Gjævranslottet
Borganlegget
Den indre muren
En enkel palisade.
Stående palisader og vakttårn
Borgplatået.
Borgplatåets størrelse
Planlegging og bygging
Gjævranslottet
Gjævranslottet 2
Gjævranslottet 3
Kvernsteinen
Borgens plassering
Borgens plassering 2
Bygdeborger i Nord-Trøndelag.