fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gjævranslottet 2

Forfatter: Ann-Mari Rosenlund

Foto: Asbjørn Lindmo

Fortsettelse:
Det ble gravd sjakter på tre ulike steder i restene av borgmuren. Først ble torven fjernet, og deretter stein i muren til en var ned til opprinnelig markoverflate fra den gang muren ble bygd.

Det ble funnet trekull flere steder både i og under den utraste muren. Restene av trekullet som ble funnet i sjaktene lot seg datere, og de viste sammenfall i tid:

Bygdeborgen dateres til 400-500 e.Kr.

Før utgravinga i 1994, hadde ingen av de trønderske bygdeborgene vært gjenstand for arkeologiske utgravning. Men utgravning i skandinaviske borganlegg, har gitt oss kunnskap om at borgene er blitt brukt i folkevandringstida.
Denne tida synes å ha vært ei urolig tid i Norge, og folk søkte sammen i fellesskap for å verne om freden og gi hverandre beskyttelse.

Bygdeborgen ”Slottet” i Gjævranmarka.
Bygdeborgen Slottet
Gjævranslottet
Borganlegget
Den indre muren
En enkel palisade.
Stående palisader og vakttårn
Borgplatået.
Borgplatåets størrelse
Planlegging og bygging
Gjævranslottet
Gjævranslottet 2
Gjævranslottet 3
Kvernsteinen
Borgens plassering
Borgens plassering 2
Bygdeborger i Nord-Trøndelag.