mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Saltgruver og havsalt

Forfatter: Einar Sandvik

Lanzarote. I varme strøk kan en lede havvann inn i grunne bassenger (saliner) og la solvarmen fordampe ferskvannet. Når alt ferskvannet er fordampet kan det utfelte saltet skrapes sammen. Foto: Harald Duklæt.

Saltet kunne en få fra saltgruver, eller ved å koke det ut av havsalt. I eldre tid brukte folk i Norden mest sjøsalt, som de kokte ut sjøl. At saltkoking var viktig, viser det faktum at den dominerende landskyldvaren i Oslofjordområdet, særlig i Røyken og på Nesodden, var salt. Bøndene i Trondheim betalte landskylda mest i smør, men også trønderne dreiv saltkoking i stort omfang.

Salt - en rikdomskilde
Saltgruver og havsalt
Saltkoking - framstillingsmetoden
Saltkjeler ved Trondheimsfjorden
Handel med trøndersk salt