onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Saltkjeler ved Trondheimsfjorden

Forfatter: Einar Sandvik

Saltkjeler ved Trondheimsfjorden, Landkommisjonen 1661.
Saltkjeler ved Trondheimsfjorden, Landkommisjonen 1661.

Jordbøkene for fogderia Stjørdal, Werdal og Inderøen, som landkommisjonen av 1661 utarbeidde, viser at saltkoking var ei vanlig binæring for trønderske gårdbrukere. I alt er det registrert 67 saltkjeler i Nord-Trøndelagsbygdene rundt Trondheimsfjorden på det tidspunktet. De er fordelt på 58 brukere. Flest saltkjeler hadde Nils Skånes og Rolf Valan (Voldum) i Skogn prestegjeld, som begge hadde fire kjeler. Sorenskriver Hans Trones i Verdal, Paul Gustad i Skogn og rektor Peder Yttergrande i Leksvik er oppført med to saltkjeler hver. Det forekommer også at to brukere på samme gård er oppført med hver sin saltkjel.

Skogn, det vil si det som nå heter Levanger kommune, peker seg ut som det området som hadde flest saltkjeler. Merkelig nok er det ikke registrert noen saltkjeler i Åsen, enda navn som Saltøya og Saltkjelen i Fettenfjorden tyder på at det har vært drevet saltkoking her også. Dette kan tyde på at jordebokkommisjonen ikke hadde fått med alle kjelene, eller at det har vært drevet saltkoking andre steder enn de som er nevnt i jordebøkene av 1661 til andre tidspunkt.

Saltkoking ble nok først og fremst drevet av storbønder og proprietærer, siden det kreves en god del kapital for å kjøpe en saltkjel og skaffe brensel til kokinga. Forfatteren av ”Efterretning om Inderøens Fogderie” (datert til 1757 – 1779) forteller at bøndene på Inderøya slo seg sammen i lag på 10-12 personer og kjøpte saltkjeler for å koke salt av sjøvatn.

Salt - en rikdomskilde
Saltgruver og havsalt
Saltkoking - framstillingsmetoden
Saltkjeler ved Trondheimsfjorden
Handel med trøndersk salt