mandag, 30.11.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sjaktovn

Forfatter: Harald Duklæt

Skisse av sjaktovn.
Skisse av sjaktovn.

Sjaktovnen ble en videreføring av ringovnen. I sjaktovnen ble det fylt kalksteinen i et traktformet rom i sentrum av ovnen, og det ble fyrt med kull i rommet utenfor kalken. Ovnen kunne brennes kontinuerlig fordi påfylling av kalkstein og kull kunne foretas samtidig med at brent kalk ble tappet ut i bunnen.

Kalk
Marmor
Bruksområder
Fra kalkstein til mur
Kalkbrenning
Kalkovn - kalkmile
Kalkovnen ved Værnes kirke
Hvelvovn
Kalkovnen på By
Kalkovn ved Vallemsåsen
Ringovn
Sjaktovn
Hylla Kalkverk