fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Borgens plassering

Forfatter: Ann-Mari Rosenlund

Utsikt mot Beitstadfjorden - Foto: Asbjørn Lindmo

Med god utsikt over Beitstadfjorden og bygdene omkring, har borgen ligget strategisk plassert i forhold til kontroll over ferdselsårer til lands og til vanns i Eggeområdet.

Fra denne posten kunne en varsle farer som truet slik at folk i bygda kunne søke tilflukt.
Mest sannsynlig har Gjævranslottet fungert som tilfluktsborg for folk i bygda i ufredstid, etter som den ligger lett tilgjengelig i forhold til den forhistoriske bebyggelsen.
Når det også er påvist vann to steder på borgplatået, kan det tolkes som at borgen kan ha vært brukt som tilfluktssted for en storgård i Gjævranmarka.

Bygdeborgen ”Slottet” i Gjævranmarka.
Bygdeborgen Slottet
Gjævranslottet
Borganlegget
Den indre muren
En enkel palisade.
Stående palisader og vakttårn
Borgplatået.
Borgplatåets størrelse
Planlegging og bygging
Gjævranslottet
Gjævranslottet 2
Gjævranslottet 3
Kvernsteinen
Borgens plassering
Borgens plassering 2
Bygdeborger i Nord-Trøndelag.