mandag, 30.11.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kalkovnen ved Værnes kirke

Forfatter: Harald Duklæt

Kalkovnen (kalkmila) og restene av huset står inne i et beskyttende telt. Ryggen med løsmasser inne i ovnen er en del av det arkeologiske arbeidet. Foto: Harald Duklæt.

Restene etter kalkovnen viser en svakt oval ovn med målene 3 x 3,5 meter. Ovnen står i hjørnet av et hus med grunnflate 7,5 x 6,5 meter der noe av veggene står igjen. Ovnen ligger rundt 100 m fra Værnes kirke i en skrent som var en del av Stjørdalselvas løp på den tiden kirka ble bygd (ca. 1100 e.Kr.). Kalkovnen, som er en av de eldste i Nord-Europa, er datert til ca. 1250 – 1300 e.Kr. og blir koblet sammen med et restaureringsarbeid på kirka. I forbindelse med byggingen av kirka var det også et stort behov for brent kalk, men om denne ovnen var i bruk da er ikke påvist.

Muren rundt ovnen er opptil en meter på det bredeste, og består av en smal indre mur og en massiv ytre mur. Den ytre muren forsterker ovnen og gjør den tett slik at de hadde full styring med trekken. Temperaturer måtte opp i knapt 1000 grader for at kalksteinen skulle bli gjennombrent.

Et område ned steinskorpe på innsiden av ovnen viser at temperaturen der har vært ekstra høy. Da denne ovnen sannsynligvis ble brukt flere ganger var det sikkert behov for vedlikehold og reparasjoner. Den indre muren gjorde slikt arbeid enklere.

Kalk
Marmor
Bruksområder
Fra kalkstein til mur
Kalkbrenning
Kalkovn - kalkmile
Kalkovnen ved Værnes kirke
Hvelvovn
Kalkovnen på By
Kalkovn ved Vallemsåsen
Ringovn
Sjaktovn
Hylla Kalkverk