mandag, 26.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kalkovnen på By

Forfatter: Harald Duklæt

Byafossen stasjon under bygging (1905). I bakgrunnen står den sylindriske kalkovnen. På 1800-tallet var det flere sagbruk, to møllebruk, valsemølle, linverk, meieri, brenneri, teglverk og kalkovn på By gård. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Kalkovnen på By lå innunder åsen Reinsmarka. Kalkstein ble tatt ut fra ei kalkåre med uttak like bak ovnen. Båndet med kalk går langs av åsen og videre mot Byafossen hvor kalken er synlig ved lav vannstand. Sannsynligvis fortsetter kalken videre både mot nord og sør.

I dag er det bare murstein, noen kuppelsteiner og biter av et jernbånd som viser hvor ovnen sto. Jernbåndet gikk rundt ovnen for å holde den sammen.

Kalk
Marmor
Bruksområder
Fra kalkstein til mur
Kalkbrenning
Kalkovn - kalkmile
Kalkovnen ved Værnes kirke
Hvelvovn
Kalkovnen på By
Kalkovn ved Vallemsåsen
Ringovn
Sjaktovn
Hylla Kalkverk