søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Steinhvelvbruer

Forfatter: Harald Duklæt

Steinhvelvbrua over Lundselva ved Steinkjer er bygd som tørrmur. Foto: Harald Duklæt.

Langs gamle veier kan en fremdeles se tørrmurte steinhvelvbruer der steinene er lagt uten bindemiddel. Steinene ble murt i en bueform på et stillas av tre. Den siste steinen, låsesteinen, låste steinene slik at buen ble stående av sin egen tyngde når stillaset ble fjernet. I større konstruksjoner ble steinene, kilesteinene, hogd til og murt opp uten mørtel før låsesteinen ble lagt på plass. Senere ble det brukt mørtel mellom steinene.

Konstruksjonen med bærende buer var kjent i Mesopotamia 3000 år f.Kr., men romerne førte kunsten videre. Flere konstruksjoner med halvsirkelformete buer og kileformete steiner er fremdeles intakte. I verket De Architectura fra år 31 f.Kr. kreves det at de romerske bruene skal være «trygge, nyttige og vakre».

Over Steinkjerelva var det fergetrafikk før den første brua kom på 1770-tallet. I 1774 beretter Gerhard Schøning at han gikk over en «anseelig lang trebro, der staar paa 9 Steenkar». Flere av trebruene ble ødelagt av flommer i elva, steinhvelvbrua som ble bygd i 1848 opplevde også flomskader.
Det er ikke kjent hvor steinene i brukarene er brutt.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer