mandag, 29.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

De første bruene

Forfatter: Roger Lyngstad

Kartet viser plasseringen av den eldste brua fra 1700-tallet (mrk. 1) som ble restaurert i 1840-årene. Det viser også plasseringen av den neste brua (mrk. 2), bygd i 1870-årene. Kartutsnitt fra Vegkontoret i Nord-Trøndelag.

Når den første brua over elva ble bygd er uklart. Gerhard Schøning tegnet kart i forbindelse med sin reise i området i 1773 – 74, og her ser vi at det er tegnet inn passeringspunkt, trolig ei bru, et stykke opp i elva. Videre har vi dokumenter som forteller om restaurering av Nodal bru tidlig i 1840-årene. Her er det nok snakk om den brua som lå like nedenfor dagens bru, hvor brukaret på ene siden fremdeles er intakt.

Nodal bru
De første bruene
Veiutbygging
Ny bru
Møte i fylkesutvalget
Stikking av nyveien
Steinhvelvbru
Tysk innblanding
Innkvarteringen
Framgangen i arbeidet