mandag, 29.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Møte i fylkesutvalget

Forfatter: Roger Lyngstad

Fylkesutvalget samlet i 1939. Fylkesmann Haakon Five sitter i 1. rekke og er markert med pil. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

20. november 1939 holdt fylkesutvalget møte på Grand Hotell i Steinkjer under ledelse av fylkesmann Haakon Five. Der ble det behandlet ombygging av dårlige bruer, og Nodal bru ble tilstått kr 40.000,- for 1939/40, mot ¼ i distriktsbidrag for en lengde på 440 meter, for brua og tilstøtende veier på begge sider av elva. Det betyr at man ønsket å fjerne ”omkroken” om Nodal mølle, og flytte traseen ned mot det gamle passeringspunktet. Saken ble godkjent av veinemnda i Kvam kommune 9.7.1940.

Nodal bru
De første bruene
Veiutbygging
Ny bru
Møte i fylkesutvalget
Stikking av nyveien
Steinhvelvbru
Tysk innblanding
Innkvarteringen
Framgangen i arbeidet