mandag, 29.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinhvelvbru

Forfatter: Roger Lyngstad

Hvelvbuen er murt opp på et stillas av tre. Når treverket fjernes vil belastningen fra steinene som ligger over overføres fra stillaset til steinhvelvet som har stor bæreevne. Foto: Statens vegvesen.

Etter hvert kom det arbeidslag fra Snåsa og Ytter-Namdalen. De tok til å forberede oppmuring av fundament for brukarene, og det jobbet ett lag på hver side av elva. Det var fremdeles vinter, og de måtte måke unna atskillig med snø. I tillegg ble det ordnet med en dampkjel for å få tint isen som lå der. De hogg stein, og la på plass etter hvert. Av utstyr hadde de blant annet en sementblander med bensinmotor. Det var fjell på begge sider av elva, så der var det greit å bygge. Verre var det ute i elva, med en dyp høl like under brua. Her måtte de pæle 4 meter for å finne fjellgrunn å sette forskalingsbuen på. Det ble skaffet en rambukk til denne pælingen. Karl Bronstadmo var med på å bygge denne forskalingsbuen sammen med Rafael Aalsaunet, og denne ble reist av Ole og Reidar Klokkerhaug. Det ble reist mastre på hver side av elva for å holde på plass forskalingen, og som støtte for skinnegangen til transport av steinblokkene. Til å utføre hoggingen av steinbuen ble det innhentet ekspertise fra en pensjonert anleggskar ved navn Odin Damås.

Nodal bru
De første bruene
Veiutbygging
Ny bru
Møte i fylkesutvalget
Stikking av nyveien
Steinhvelvbru
Tysk innblanding
Innkvarteringen
Framgangen i arbeidet