mandag, 29.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Framgangen i arbeidet

Forfatter: Roger Lyngstad

Akkordbok fra anlegget etter basen Olaf Strømnes. Forr historielags arkiv. Foto: Roger Lyngstad.

Det ble sendt inn rapporter jevnlig om framgangen i arbeidet, og her tar vi med et utdrag av disse;

15. april 1943
23 mann i arbeid. Landkar muret. Sammenhugning av stillas under arbeid. Hugging av stein til hvelv pågår. Forsterkning av gammel bru er under arbeid.

30. april 1943
25 mann i arbeid. Hvelvstillas hugget ferdig, vegmur under arbeid. Hugging av hvelvstein pågår. Den gamle bru er forsterket.

15. mai 1943
23 mann i arbeid. Vegmur under bygging og hugging av hvelvstein pågår. Hvelvstillas blir satt så snart fløtningen er ferdig og flom kulminerer. Transportstillas under bygging.

29. mai 1943
26 mann i arbeid. Bygging av vegmur og hugging av stein pågår. Stillasarbeid.

12. juni 1943
39 mann arbeider med muring av vegmur, steinhogging og steinuttaking.

26. juni 1943
39 mann i arbeid med muring av vegmur, steinuttaking og oppsetting av hvelvstillas.

10. juli 1943
39 mann og 1 bil. Vegmurer ferdig bygget, hvelvstillas reist og transportstillas under arbeid. Hvelvet mures. Steinuttaking, planering og bygging av vingemur pågår.

24. juli 1943
39 mann og 1 bil. Vegmurer bygget ferdig, hvelvet mures. Steinuttaking, planering og bygging av vingemur pågår

7. august 1943
33 mann i arbeid og 2 biler. Hvelvet er muret. Bygging av tørrmurs vingemur på søndre side pågår, samt stenuttaking.

21. august 1943
25 mann og 2 biler. Arbeidet omfatter kjeglemuring, overmur samt planering.

18. september 1943
32 mann arbeider med vingemurer, steinfylling over hvelv og planering i tilstøtende veg.

2. oktober 1943
24 mann arbeider med vingemurer, steinfylling over hvelv, planering samt riving av transportstillas.

24. oktober 1943
24 mann arbeider med vingemurer, planering, riving av hvelvstillas samt støping av rekkverk.

30. oktober 1943
16 mann arbeider med planering og grusing av tilstøtende veg og vingemurer.

15. november 1943
16 mann arbeider med planering og grusing av tilstøtende veg og vingemurer.

27. november 1943
15 mann arbeider med planering og grusing av tilstøtende veg.

11. desember 1943
3 mann arbeider med drenering og opprydding. Vegen og brua er tatt i bruk.

24. desember 1943
Arbeidet er avsluttet.

7. juli 1944
10 mann er beskjeftiget med etterplanering og vegdekke.

Kilder;
Rapporter fra Overingeniøren for Veivesenet i Nord-Trøndelag
Intervju med Karl Bronstadmo

Nodal bru
De første bruene
Veiutbygging
Ny bru
Møte i fylkesutvalget
Stikking av nyveien
Steinhvelvbru
Tysk innblanding
Innkvarteringen
Framgangen i arbeidet