søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Nytt hus

Forfattar: Olav Skevik

Steinkjer landsgymnas fekk nytt bygg i 1935. Foto Musikcentralen, Steinkjer, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

I lengda måtte det bli uhaldbart både for elevar og lærarar å ha undervisninga på ulike stader i byen. Skolen måtte ha eige hus, og det fekk han i 1935. Bygginga starta sommaren 1934 og bygget var innflyttingsklart i januar 1935.

Skolen kunne ikkje greie bygginga på eige hand, så det var kommunen som sto som byggherre. Huste vart bygd nærmast innpå skoleplassen til folkeskolen, og stilmessig var «betongkassen» ein nokså skarp kontrast til folkeskolebygningen frå 1904. Bygget var i ein etasje med fem klasserom og lærarrom i første etasjen, i underetasjen var det bl.a. laboratorium.

Bygget var fundamentert slik at ein kunne bygge på ein etasje dersom det var nødvendig. Og på slutten av 30-åra var elevtilgangen slik at det vart bruk for meir plass. Det vart difor bygd på ein etasje i 1939. Da først fekk huset den karakteristiske utsjånaden som etterkrigsgenerasjonen kjenner.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri