søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)

Forfattar: Lars Hovland

Elevar og lærarar 1947 - 48. Foto frå skolens arkiv.

At skolen vart offentleg landsgymnas frå 1947, må ein sjå på som eit prov for at det hadde lykkast for pionerane å skape ein skole som heldt mål med andre skolar. Dessutan kom det til, at landsdelen eller fylket hadde krav på å bli tilgodesett etter landsplanen for offentlege skolar. Dei økonomiske sorgane til styret var no over, og skolen kunne drivast etter stramme, men sikre økonomiske føresetnader.

Gymnasbygget sette grenser for klassetalet. Den landsgymnasmodellen vi hadde gav 1 1.klasse, 2 2.klasser, 2 3.klasser og 2 4.klasser, i alt 7 klasser. I 50-åra var det et aukande press på skolen. Altfor mange søkjarar måtte avvisast. Ekspansjonen tok til med inntak av 2 klassar på reallina i 1958. Dermed var gamleskolen sprengd i dei følgjande 3 åra. I 1960 vart det parallellklasse på språklinja med ettermiddagsundervisning for denne klassa første året. Litt hjelpte det at det var slutt på småbrukslærarskolen i 1960. Gymnaset fekk dessutan låne klasserom i den nybygde barneskolen.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri