onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gårdsnavn

Forfatter: Rolf Andersen

Kilde til kart: Jarle Skei
Kilde til kart: Jarle Skei

Gårdsnavna avslører hvor den første bosettinga lå.

Den første faste bosettinga var knytta til det første jordbruket, og jordbruk er den menneskelige aktiviteten som har påvirka størst del av landskapet i Egge.

Gårder som Egge, Hegge, Gjævran, Lund, Østby, Kvam, Sæli og Sneve var blant de første gårdene. Gårdsnavna forteller en del om dette. Forskere mener, som vi ser av kartet, at disse gårdene hadde fast bosetting allerede i Eldre jernalder (500 f.Kr. - 600 e.Kr.)

Vi skal se at gårdene ikke er tilfeldig plassert i terrenget. De er plassert på grunn av bestemte krav til landskapet som det tidligste jordbruket hadde. Denne plasseringa kalles gjerne også lokalisering.

For å kunne svare på hvorfor gårdene ligger akkurat der vi finner dem må vi se nøyere på to forhold:
1. Hvordan ble det første jordbruket drevet og hvilke redskaper hadde bøndene?
2. Hva slags jord kunne man dyrke og bearbeide med disse redskapene?

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere