tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Flytting av By gård

Forfatter: Harald Duklæt

By gård etter flyttingen fra Lia. Det gamle tunet lå mellom hesjene i bakgrunnen, plassen Halla ligger lenger opp og Byasetra med det store fjøset skimtes mot toppen av Byahalla. Foto utlånt av By Brug A/S.

By gård lå opprinnelig på en morenerygg mellom dagens bygninger og Byakleiva. Gården ble flyttet til nåværende beliggenhet i første del av 1800-tallet. Litjfjøset som ligger ved gårdsvegen ble bygd i 1820, det store fjøset som går langs Byavegen ble bygd i første halvdel av 1830-åra. Gårdene By, Helge og Rein hadde da samme eier og hadde utviklet seg til en storgård på 1400 da med mer enn hundre dyr i fjøset og mange hester på stallen. Dette krevde store bygninger.

David Andreas Gram d.y. hadde stor interesse for hester og drev oppdretteri der han avlet fram gode arbeidshester i tillegg til lettbente arabere som ble brukt til riding og rask transport. Gramstallen som ble bygd i 1856 hadde plass til 40 hester og seletøy.

Avlingene fra jordene på Helge skulle også lagres på By. For å lette transporten ble det i 1850 åra bygd ei avlingsbru fra Helgesholmen og over elva like nedenfor gården.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning