tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Terrenget rundt By gård

Forfatter: Harald Duklæt

Bildet viser Byahalla til venstre, moreneryggen med treklyngen hvor gamle By gård lå og flatene langs Byavegen i forgrunnen. Den gamle ferdselsvegen lå oppe i Byahalla. Foto: Harald Duklæt.

Den dyrkbare jorda lå i Lia rundt det første gårdstunet. Dette landskapet er en del av morenen over Helgesmarka mellom Byahalla og Geilvollhalla. Dyrkamarka besto derfor av selvdrenerende morenejord. De store flatene nedover mot Steinkjer var knapt fremkommelige på den tiden, for her samlet vatnet seg og dannet blaute myrer over tett leirgrunn. I dette landskapet var det nødvendig med mye drenering. Skottene James Perrie og etterfølgeren Thomas Chruickshank hadde driftsansvaret på de sammenslåtte gårdene fra tidlig 30-tall og utover. I deres periode ble mye av myrlandskapet omdannet til dyrkbar jord. De eldste dreneringssporene er vanligvis steingrøfter hvor vannet kunne renne bort mellom steinene. Ideen med drensrør av tegl kom fra England til Norge i 1843.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning