onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Landbruksskolen på By

Forfatter: Harald Duklæt

David Andreas Gram d.y. Født 20. september 1812 i Trondheim. David A. Gram døde 15. april 1858 i Steinkjer. Ukjent fotograf.

David Andreas Gram d.y. drev By gård fra 1843, og utviklet gården til et mønsterbruk. Kunnskapen for å drive et så stort bruk skaffet han seg ved å ansette dyktige folk, dels fra utlandet. I 1842 vedtok Stortinget å bevilge penger til drift av landbruksskoler. I 1850 ble det skrevet kontrakt med David A. Gram om å bruke By gård med hus og utstyr til landbruksskole i en 6-års periode fra 1. juli 1850. Dette ble Trøndelags første landbruksskole. Hans skotske agronom Thomas Chruickshank ble lærer i praktiske fag og cand. teol. Jacob van der Lippe Hansen ble innstilt som bestyrer. For å få nødvendig fagkunnskap ble Hansen bevilget 600 Spd. til nødvendig skolering og studier både i Norge og utlandet.

Undervisningen gikk i en praktisk lei ved at elevene deltok i det vanlige gårdsarbeidet både ute og inne. På vinters tid var det mye verkstedarbeid så lenge det var lyst nok. Den teoretiske delen foregikk om kvelden kl. 6 – 8 og om morgenen før det ble nok arbeidslys ute. Teoriundervisningen besto av frie foredrag og diktat til avskrivning.

Driftsmetodene hadde endret seg lite i landbruket gjennom tidene, men fra midten på 1800-tallet og utover kom det store forandringer. Landbruksskolene førte til økt kunnskap om jordforbedringsmetoder som gjødsling, kalking, drenering og vekselbruk samtidig som kjennskapen til nye husdyrraser og nye nyttevekster ble utbredt. Den industrielle revolusjonen i Norge startet også på denne tiden, men mekaniseringen av jordbruket kom i gang noe senere. Slåmaskina kom til Norge rundt 1870. Den første slåmaskina kom til By i 1873.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning