mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Treskelåven

Forfatter: Harald Duklæt

Hånddrevet piggmaskin med to sveiver. Utstilt ved Egge Museum. Foto: Harald Duklæt.

Treskelåven på By lå først på selve gården. Treskingen foregikk ved at husmennene brukte sluggu – et redskap som besto av et langt skaft som var knyttet sammen med et kort og kraftigere trestykke. Kornbandene ble lagt på gulvet slik at kornendene var samlet, enten i sirkel eller på rekke. To mann slo kornet løst fra kornaksene med sluggu. Arbeidet foregikk gjennom høst- og vintermånedene fra tidlig morgen til langt på kveld og hørtes på lang lei.

Da piggmaskina ble oppfunnet kunne treskingen foregå maskinelt. Det ble bygd en ny treskelåve ved fossen og fossekrafta tok over det tunge og monotone arbeidet som treskingen tidligere hadde vært.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning