tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Teglproduksjon 1

Forfatter: Harald Duklæt

Kappebordet fra Laup hadde tre ståltråder (inntegnet) som kappet drensrørene i riktige lengder. Foto: Harald Duklæt.

Leira ble hentet i raskanten ovenfor teglverket og kjørt inn til leirmølla som ble drevet med hestevandring. Vellingen av leire ble justert til riktig konsistens med vann dersom den var for tørr eller tørr sand og knust vrakstein dersom den var for våt.

For å lage drensrør ble leirmassen presset ut gjennom en rørformet dyse med en sentertapp som laget hullet. Ved mindre rørdimensjoner var det to dyser slik at det kom to leirstrenger ut på kappebordet. Disse ble kappet i rørlengder ved å dra en kappebøyle med tre tynne ståltråder raskt gjennom leirstrengene.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning