onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Teglproduksjon 2

Forfatter: Harald Duklæt

Eksempel på hvordan murstein, takstein og drensrør ble plassert på Trana Teglverk. Ovnen er en modell av tunnelovnen som ble bygd på Egge Museum. Tunnelovnene var konstruert som en langstrakt ringovn. Foto: Harald Duklæt.

Murstein og takstein ble laget ved å banke leirmassen ned i former og så glattet over med hendene. Formene ble fjernet og de ferdige steinene ble lagt til tørk. Etter tørking ble de ulike produktene brent. Tørrsteinen ble da stablet i en åpen struktur inne i en ovn sammen med ved som ble påtent. Det var viktig at steinene var riktig stablet slik at varmen ble fordelt. Det fantes flere ulike teglovner fra enkle miler til store hvelvovner. Ettersom det er antydet en brenntid på ca. ei uke på By, måtte ovnen ha fyrrom der ny ved kunne etterfylles. Ulike teglverk opererer med brenntid fra 2 til 6 døgn.

De sirkelformede ringovnene ble funnet opp 10 år etter at teglovnen på By ble bygd. Disse ovnene kunne brenne teglstein kontinuerlig, men det krevde kraftig avtrekk. Det er ikke funnet bilder med høy avtrekkspipe på By. Sannsynligvis hadde de en rektangulær kasseovn med ilegg for ved, en vanlig ovnstype på midten av 1850-tallet. Teglverket ble lagt ned da jernbanen kom i 1905.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning