tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kalkstein og kalkbrenning

Forfatter: Harald Duklæt

Båndet med kalkstein i Byafossen fortsetter både sørover og nordover. I Reinsmarka ble kalken brukt som råstoff i en kalkovn. Foto: Harald Duklæt.

Den dominerende bergarten som omkranser sørenden av Snåsavatnet er gråblå kalkstein, delvis omdannet til marmor. Flere steder rundt vatnet ble kalkstein brent i kalkovner for å skaffe brent kalk til mørtel, jordforbedring og kalking av vegger. Tidlig foregikk brenningen i enkle miler, men utviklingen førte etter hvert til at det ble bygd ulike typer kalkovner, også kalt limovner. Ved Vallemsåsen står det fremdeles en oppmurt kalkovn som ikke ble brent.

Ordet lim er knyttet til kalkstein, og navnene Limåsen og Limbuåsen finnes i området. På engelsk heter kalkstein limestone. Opprinnelsen til ordet kommer fra Romerne som kalte kalk for limus. Ordet betyr gjørme og henspiller kanskje på lesket kalk.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning