onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kalkovnen i Reinsmarka

Forfatter: Harald Duklæt

I «COPIBOG» fra Helge-Rein-By Brug A/S kan en på datoen 26. juni 1896 lese et tilbud om muring av en stor kalkovn og se en enkel skisse med mål i alen.

På slutten av 1800-tallet ble det planlagt å bygge en kalkovn ved kalksteinsåra som kommer frem i dagen i Reinsmarka. På en av de første sidene i «COPIBOG» fra Helge-Rein-By Brug A/S, merket 26. juni 1896 – 30.1.1897, står det et skriftlig tilbud på muring av kalkovnen med pris og skisse av ovnen med mål oppgitt i alen:

Kalkovn.
Jeg gjør alle forberedelser til byggingen av kalkovnen og imøteser kun direksjonens ordre for at jeg kan påbegynne selve muringen. – Ovnen vil koste ca. kr 1200,-.


Skissen viser en rund sjaktovn med diameter 7,5 m i bunnen, 6,3 m i toppen og en høyde på 9,4 m.

På tegningen har ovnen et åpent hull på knapt 1,5 m på toppen og en hvelvformet åpning i siden ved bakkenivå. Gjennom denne åpningen ble det tatt ut brent stein, åpningen på toppen ble brukt ved påfylling av ved og kalkstein. På noen illustrasjoner kan en se brua som ble brukt for å kjøre opp ved og kalkstein som ble tømt lagvis ned i ovnen.

I dag er det ikke mange spor etter kalkovnen. På tomta ligger det igjen noen store steiner, en del teglstein og et kraftig jernbånd som hadde gått som en forsterkning rundt ovnen. Teglsteinen hadde sannsynligvis vært brukt i gulvet og som foring i den nedre delen av ovnen hvor opptenning og uttak av brent stein ble foretatt.

KALKMØLLE. I perioden 1917 – 1918 viser en brevveksling at var det planer om å bygge en kalkmølle ved en av kalkårene som eksisterte i området. Kalkmelet skulle brukes som jordforbedringsmiddel. Analyser av kalkforekomstene viste at de var for små eller ikke rene nok, og mølleprosjektet ble derfor forlatt.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning