onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Redskaper som ble brukt

Forfatter: Rolf Andersen

Figurer: Rolf Andersen
Figurer: Rolf Andersen

Hvilke redskaper ble brukt i jordbruket?

Jordbruket i Norge er omkring 5000 år gammelt, men det er likevel fra slutten av yngre steinalder eller omkring 2000 år f.Kr. at vi kan spore større inngrep i våre skogområder.

Skogen ble fra eldre steinalder fjernet på en meget drastisk og effektiv måte, nemlig ved bruk av svirydding.

Tegningene 1-4 viser svirydding (som også blir kalt svijordbruk) slik det sannsynligvis foregikk her i landet i Yngre steinalder.

Etter at trærne var felt med øks (1) og hadde ligget og tørket en tid, ble feltet avbrent (2) og tilsådd med korn for hånd, trolig mens asken ennå var varm (3). Kornet den gang var primitive sorter av hvete og bygg.Redskapene var, som vi ser, svært enkle.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere