tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Litt kalkkjemi

Forfatter: Harald Duklæt

Hvittet tømmervegg. Brent kalk blandet med vann ble påsmurt både murvegger og tømmervegger for å få lysere rom eller et penere ytre. Løsningen herdet på samme måte som mørtelen mellom steinene i murveggene. Foto: Harald Duklæt.

Kalkstein består hovedsakelig av kalsiumkarbonat CaCO3 og noen forurensinger fra sedimenter som leire og sand. Når kalkstein blir varmet opp til ca. 1000 grader vil det skje en kjemisk reaksjon. Kalsiumkarbonat blir omdannet til CaO, kalsiumoksid eller brent kalk pluss gassen CO2, karbondioksid, som driver bort. Etter brenningen blir steinmassen lettere og sprøere. Når det tilsettes vann til brent kalk (CaO) blir det dannet lesket kalk, Ca(OH)2, og utviklet varme. Nå er veien til kalkmørtel kort. Sand blandes med lesket kalk og vann til en passende murmørtel. Mørtelen vil herde tilbake til CaCO3 ved opptak av CO2 fra lufta.

De kjemiske reaksjonene illustrerer kalksyklusen.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning