onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Meieriet

Forfatter: Harald Duklæt

Melkeboden, meieriet på By gård, hadde både produksjon og salg av meieriprodukter. Foto fra Steinkjerleksikonet, fotograf ukjent.

Meieriet på By gård ble etablert i 1847 som et gårdsysteri, og regnes som det første registrerte meieri i Norge. Meieriet hadde tilhold i Melkeboden, et hvittet murhus på tunet til By gård. Der ble det produsert ulike meieriprodukter som hvitost, mysost, smør og fløte året rundt. I bygget var det også et utsalg av melk og andre meieriprodukter, men mye av produksjonen ble solgt videresolgt i Midt-Norge og noe ble visstnok også eksportert til England.

Om sommeren ble en del av buskapen flyttet til Byasetra. Dette var gårdens heimseter som daglig kunne levere melk til meieriet på hovedgården samtidig som det også ble produsert flere meieriprodukter for salg på setra. Jakob Gram fikk bygd en løypestreng slik at en slapp å kjøre Byakleiva med fulle melkespann.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning