mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Brennevinsbrenneri

Forfatter: Harald Duklæt

Potetkjelleren ble bygd i 1860 og står fremdeles på samme plass ved Byavegen. Foto: Harald Duklæt.

Et mindre brennevinsbrenneri på By ble revet og erstattet med et større i 1840. Dette var en stor steinbygning i 2 og 3 etasjer og gulvflate på 40 x 13 m. Steinen i bygget er tatt ut i Lommaberga på østsiden av Reinsvatnet.

Myndighetene regulerte den frie brennevinsproduksjonen på tidlig 1800-tall slik at det ble færre, men større anlegg. I Nord-Trøndelag var det fire brennerier og på By lå ett med en arbeidstokk på 15 – 20 mann på det meste. Råstoffet til produksjonen kom fra korn og poteter, og det ble bygd en potetkjeller på den andre siden av veien for brenneriet. Et biprodukt etter gjæringsprosessen, drank, ble et viktig fôrstoff i kjøttproduksjonen, og noe ble lagt i kompost til gjødsel. For å holde jorda i hevd ble det drevet vekselbruk, de endret vekster på jordteigene, og det er antydet at By brukte et omløp på 9 år. Poteter var en viktig vekst i omløpet og på store gårder ble det overskudd av poteter som dermed ble et naturlig råstoff i spritproduksjonen.

Mange handelsmenn hadde bevilling til å selge brennevin over disk. For å regulere forbruket ble produksjonen pålagt store skatter og avgifter. Fra 1. januar 1880 ble all omsetning av øl og brennevin lagt til Stenkjærs Brændevinssamlag. Året etter fant eieren, Jakob S. Gram, det ulønnsomt å drive brenneriet videre.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning