onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fra håndverk til industri

Forfatter: Harald Duklæt

År 1820. "Prospect af Bye Foss" av J. Rosenvinge viser utbyggingene av Byafossen med Gammelbrua. Til høyre: Nærbilde av brua som ble bygd sent på 1700-tallet. Foto utlånt av By Brug A/S.

På de fleste gårdene fantes det så mye verktøy at de kunne gjøre nødvendige reparasjoner og foreta vedlikehold av inventar og utstyr. På By gård hadde de både smie og snekkerverksted med håndverkere som kunne produsere landbruksutstyr i tillegg til å ta reparasjoner og utføre byggearbeider.

Fossekrafta ble nyttet til å drive møller, sagbruk, treskeverk, linmaskin og stampe. Stampa, eller valka, tovet vadmel slik at ullstoffet både ble mykt, sterkt og vannavvisende.


Gårdene som hadde bruksrett til vasskrafta i Byafossen bygde tidlig møller og sagbruk som ble drevet av vasshjul. Denne aktiviteten kommer inn under definisjonen på industri, som i forenklet form kan skrives – maskinell foredling av store mengder råstoff beregnet for salg. Etter sammenslåingen av gårdene Helge, Rein og By hadde By alle rettighetene.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning