tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Møller

Forfatter: Harald Duklæt

Byafossen med møllebruk og sager både på By-sida og Helge-sida. Foto utlånt av By Brug A/S.

På tidlig 1800-tall var det åtte par kvernsteiner og fem sagblad i saga i drift ved Byafossen. Antall kvernsteiner ble utvidet, og rundt 1850 var antallet blitt tolv par. Kvernene hadde stor kapasitet og i fossen var det nok vann til å drive både kverner og sagbruk året rundt. Gårder som hadde mindre flomkverner kunne levere kornet til kvernene ved Byafossen når gårdskvernene stoppet opp. Møllene fikk derfor også korn fra nabokommunene i tillegg til gårdens egne avlinger. Det var ulike kverner til ulike produkter, for eksempel melkvern, grynkvern, grøppkvern og beinkvern. Beinmel ble brukt både som fôr og gjødsel. Det er antydet at møllebrukene produserte mellom 100 og 200 tonn mel per år og ei kvern kunne produsere 30 tønner mel per dag.

Etter eierskiftet i 1896 startet en ombygging, utviding og modernisering av Byakverna. Det ble installert syv vanlige kverner, grynkvern, skallkverner og annet nytt utstyr. Vasshjul ble erstattet av turbin. Mølla på Helge-sida ble samtidig revet for å gi plass for det planlagte tresliperiet. Byamølla var i drift til 1971.


Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning