onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Helge-Rein-By Brug A/S

Forfatter: Harald Duklæt

Jakob Skavlan Gram var den siste fra Gram-slekta på By gård. Foto fra Egge Historielag.

By gård ble drevet av Jakob Skavlan Gram, sønn av David Andreas Gram d.y., fra 1871 og frem til salget i 1896. Dette året ble By gård med innmark, utmark, fossekraft og industri solgt til et konsortium av trondheimsborgere som etablerte Helge-Rein-By Brug A/S. De startet umiddelbart med større ombygginger og utbygginger ved fossen. Møllebruket på Helge-sida ble revet for å og plass til det nye tresliperiet som kom i gang allerede høsten i 1897. Samtidig ble den gamle Byamølla revet for deretter å utvides og moderniseres.

I 1920 ble Johan B. Getz hovedaksjonær i A/S Helge-Rein-By Brug, og bedriften ble i familien gjennom tre generasjoner. Markedet for tremasse ble etter hvert dårlig og de små tresliperiene i Trøndelag forsvant ett etter ett. Tresliperiet på Byafossen ble lagt ned i 1992, og med sliperiet forsvant rundt 40 arbeidsplasser.

A/S Helge-Rein-By Brug fusjonerte med Forseth Brug A/S i 2008 og dannet selskapet By Brug AS. Kraftverkene i Byafossen og Sundsfossen (mellom Snåsavatnet og Fossemvatnet) ble solgt til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk i 2007.

By gård har hatt flere eiere etter at Helge-Rein-By Brug A/S overtok. Familien Hellan kjøpte gården i 1926 og eier og driver fremdeles gården (år 2016).

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning