tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Stenkjær Uldspinneri

Forfatter: Harald Duklæt

Det gamle spinneriet på Byafossen ble etablert i 1888 like ovenfor brua som ble bygd i 1873 for å supplere Gammelbrua. Brua ble hetende Spinneribrua. Foto fra: Ved Byafossen i fjern og nær fortid av Gunnar Groven, Egge Historielag, 2000.

I 1888 etablerte Jakob Skavlan Gram et aksjeselskap som startet Stenkjær Uldspinneri A/S på Byafossen. Etter et par år med leiespinning ble aktiviteten utvidet med både veveri og fargeri, noe som ga arbeid til sju menn og ei kvinne. Bedriften gikk godt, og i år 1900 var arbeidsstokken økt til ti menn og seks kvinner.

Maskinene i spinneriet ble drevet av en vassturbin, men i tillegg ble det bygd et lite elektrisitetsverk som ga strøm til drift av en shoddymaskin. Shoddymaskinen rev opp ullfiller til ull. De resirkulerte ullfibrene ble brukt til garn, fyllmasse eller vatt alt etter kvaliteten. Elektrisiteten ble i tillegg brukt til lys i fabrikken og på By gård. Også på dette området var de igjen pionerer på Byafossen.

I 1904 ble fabrikken solgt og fortsatte med nye eiere under navnet A/S Stenkjær Uldvarefabrikk.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning