onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Stenkjær Uldvarefabrikk

Forfatter: Harald Duklæt

Den nye spinneribygningen på 600 m2 var bygd opp med ferdiginstallerte maskiner bare ett år etter at den forrige bygningen brant ned i 1911. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Den første fabrikkbygningen av tre brant ned 13. juni 1911, men den ble raskt bygd opp igjen. Allerede året etter var det murt opp en stor fabrikkbygning og montert maskiner. Nå ble det satset på vevstoler i tillegg til maskiner til ullbehandling og spinning. Oppgangstider gjorde at arbeidstokken vokste og sysselsatte på det meste bortimot 40 personer, flest kvinner. De mange vevstolene leverte både dresstøy og kjolestoffer, men det var ullteppene og kvalitetsproduktet Byavadmel som hadde et spesielt godt ord på seg.

Markedet endret seg, noe som førte til en gradvis nedgang i produksjonen. Etter en ny brann i 1964 ble fabrikken nedlagt og 14 arbeidsplasser forsvant.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning