tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tresliperiet

Forfatter: Harald Duklæt

1896. Anleggsarbeid i forbindelse med byggingen av nytt tresliperi i Byafossen. Inntaket er merket. Alle bygningene ved fossen på Helge-sida er fjernet, mens den gamle Byamølla på motsatt side fremdeles står. Foto utlånt av By Brug A/S.

I 1896 og første del av 1897 var Byafossen et anleggsområde der 300 – 500 mann arbeidet med sprengning og muring. Sliperibygningen ble murt av gråstein og hadde grunnflate 50 m x 18 m. I tillegg måtte det mures vanninntak både til turbinen og for fløting av sliptømmeret. Vannet ble ledet inn i en kanal med vannstand som nådde helt opp til takskjegget. Innløpet mot Reinsvatnet ble regulert med en settdam (nåledam), der planker ble satt «kant i kant» som demning. Til slipesalen ble det kjøpt inn fire amerikanske slipemaskiner, og det var beregnet at en arbeidsstokk på 40 mann skulle produsere 20 tonn tremasse per dag. En sliperiarbeider fortalte at på sliperiet var det 23 – 24 menn i 1905, og av disse var rundt 18 menn skiftarbeidere.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning