onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ombygging av tresliperiet

Forfatter: Harald Duklæt

Sliperiet under ombyggingen i 1935. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

I 1907 brant sliperiet, men det var allerede i 1908 bygd opp igjen og modernisert. Den gamle turbinen fra oppstarten av sliperiet var direkte koblet til slipeapparatene med en aksling.

Senere ble det foretatt både ombygging og nybygging ved sliperiet i 1936.
En ny modernisering ble foretatt i 1957. Da ble det installert et moderne elektrisitetsverk. Ombygginger i sliperiet og installasjon av nye maskiner ga økt utnytting av trevirket.

I den gamle jernstøperibygningen ble det bygd et moderne bedriftsverksted.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning