onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jordbearbeiding

Forfatter: Rolf Andersen

Foto: Rolf Andersen
Foto: Rolf Andersen

Åkeren ble spadd, hakket, ardet eller pløyd. Hakke og spade var sannsynligvis de første redskapene, og de var laget av tre. Jern, som var en mangelvare, ble først bare brukt som beslag for å gjøre redskaper mer holdbare.Redskapene som du ser på dette og de følgende bildene, er redskaper som i dag finnes på Egge museum. De er nok ikke mer enn høyst noen hundre år gamle, men jordbruksredskapene forandret seg svært lite fram til 1800-tallet. Mange av redskapene som ble brukt for over 1000 år siden lignet nok i stor grad på disse.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere