tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jernbanetraseen

Forfatter: Harald Duklæt

Traseen til det planlagte jernbanesporet mellom tresliperiet på By og Bogakaia er fremdeles lett synlig. Fra By og over Rismyra er underbygningen, den delen av banelegemet som skulle bære sporene, intakt. Foto: Harald Duklæt.

I den første tiden var ikke produksjonen større enn at de kjørte masseballene til utskipingskaia på Bogen med hest. Planen var å anlegge en smalsporet skinnebane fra fabrikken på Byafossen og ut til Bogakaia. Denne planen ble stoppet fordi banen måtte gå gjennom byen og krysse flere gater pluss sporet til Hell – Sunnanbanen.

Traseen er fremdeles lett å følge fra Byafossen og ned til møtet mellom elvene Ogna og Byaelva. Store deler er fremdeles intakt med stikkrenner og forbygninger. Første del av taubanen ble bygd parallelt med det planlagte jernbanesporet.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning