onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Taubanen til Bogakaia

Forfatter: Harald Duklæt

Tresliperiet og jernstøperiet fotografert 24. juli 1918. Taubanen startet i drivstasjonen på utsiden av sliperiet i nivå med lagerrommet på loftet. Den første taubanebukken sto på tomta. Foto utlånt av By Brug A/S.

Det ble bygd en 5 500 meter lang taubane fra tresliperiet på By til dypvannskaia i Bogen i 1898 – 1899. Banen var i drift til 1969 da biltransport overtok fraktingen av tremasseballer.

Taubanen gikk i rett linje fra fabrikken på By og over Nordsileiret til Vinkelen i Bogen hvor det var en betjent strammestasjon. For å stramme bærekablene var det bygd tre stasjoner hvor kasser, fylt med stein og jernbrom, utførte strekket. Kassene veide 6 - 8 tonn.

Navnet Vinkelen skyldes at retningen til taubanen her ble endret ca. 80° slik at banen fortsatte rett mot tremasselageret på kaia - populært kalt Baillbua. Langs banen var det 50 bærebukker (bæremaster) som holdt opp vaieren som vognene (vaggene) hang i. På traversen nedenfor var det ei styring for trekkvaieren. Når vognene kom inn i fabrikken på By eller lagret på Bogakaia, ble trekkvaieren løst ut med et avslagsjern slik at vognene måtte skyves for hånd langs hengeskinner fra taket når de skulle lastes og losses. De ble deretter koblet til trekkvaieren. I Vinkelen ble også vognene koblet fra når de skulle skifte retning.

Drifta for taubanen ble overført fra sliperiets driftsturbin.

Taubanen ble demontert i 1971, fem år før oppfyllingen av Nordsileiret.

Taubanen fra Vinkelen til Ballbua. Foto Per Myhre.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning