tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bogakaia og Ballbua

Forfatter: Harald Duklæt

En tremasseball er på vei inn i Ballbua på Bogakaia. Her ble ballene lagret til de skulle utskipes. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Steinkjer hadde behov for dypvannskai for større båter i og med at byen hadde en stor eksport av trelast og props i tillegg til tremassen fra Helge-Rein-By Brug A/S. Havna fungerte også som transitthavn for Sverige. Bogakaia ble bygd i 1924.

Ballene med fuktig tremasse veide 200 kilo og ble tippet av vogna (vaggen) inne i det store tremasselagret på Bogakaia. Ballbua ble revet i januar 2008. Kaia hadde da for lengst fått mer moderne lagerhus (1959/-60).

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning