onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Kilder og utfyllende lesning

Forfatter: Harald Duklæt

Byafossen i 1950. I forgrunnen Reinsvatnet, videre 1) sagbruket, 2) tresliperiet, 3) ullvarefabrikken 4) mølla, 5) Byafossen jernbanestasjon og By gård lengst unna. Foto utlånt av By Brug A/S.

Kilder
Ved Byafossen i fjern og nær fortid, Gunnar Groven, Egge Historielag, 2000.
Steinkjerleksikonet, http://www.steinkjerleksikonet.no/
Årbøker fra EGGE HISTORIELAG.
Samtaler med lokalbefolkningen.
Søking på nett.
Aschehougs konversasjonsleksikon.

Utfyllende lesning:
Teglverk.
Kalkbrenning.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning