onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-tremasseproduksjon 2

Forfatter: Harald Duklæt

Slipesalen før og etter ombyggingen i 1956 - 1957. Foto utlånt av FGS og By Brug.

Det eldste sliperiet hadde seks slipeapparater som ble drevet av to turbiner. Turbinene var montert på hver sin aksling med tre slipeapparater på hver. Hver maskin hadde tre ilegg for kubb. Kubben ble presset mot slipesteinen ved hjelp av et stempel som ble presser ned med vanntrykk.

Ved renoveringen i 1956/-57 ble de gamle slipeapparatene erstattet med to nye (Kamyr skrue-slipeapparat) som var koblet til hver sin turbinaksling. I slipesjakta ble kubben presset ned mot slipesteinen ved at fire hjørneskruer dreide rundt. For å vaske massen av slipesteinene, dempe friksjonsvarmen og tynne tremassen ble det brukt mye vann under slipingen.

Den tredje turbinen hadde ei stor reimskive som var koblet til en aksling med flere reimskiver som skaffet driften til andre maskiner i sliperiet.

I eldre slipemaskiner besto slipesteinene av sandstein, senere kom det steiner der slipemidlet var støpt inn i sement eller et keramisk materiale (Nortonstein). Etter en tids bruk måtte steinene skjerpes for å opprettholde slipeevnen.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning