onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-tremasseproduksjon 3

Forfatter: Harald Duklæt

Til v.: Rystesold, vibrerende siler som lot tremassen passere, mens grovere partikler ble silt fra.Til h.: Fortykkere, her ble vann fjernet fra tremassen slik at den ble tykkere. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Den tyntflytende tremassen ble gjort tykkere ved å suge ut vann i fortykkere. Trefliser, kvist og andre biter ble silt fra i et rystesold før massen ble ført til ei opptaksmaskin. Her ble mer vann fjernet ved at massen ble sugd fast til en sylinder med små hull, kalt Sieber’n. Etter en halv omdreining opphørte suget og tremassen ble ledet ned på en filt og ført videre inn i maskinen.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning