tirsdag, 02.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tresliperier i N-Trøndelag

Forfatter: Harald Duklæt

Nord-Statland startet også som et industristed knyttet til skog og fossekraft. Foto T. Næss, privat eie.

Mellom 1896 og 1909 ble det satt i drift fem tresliperier i Nord-Trøndelag. Nedenfor er de listet opp med navn og driftsperiode:

Helge-Rein-By Brug A/S, Byafossen 1896 – 1992.

Salsbruket Tresliperi, Salsbruket 1905 (prøvedrift til 1907) – 1985.

A/S Statlandbruket, Nord-Statland 1908 – 1972.

A/S Namdalens Tresliperi, Lauvsnes 1909 – 1979.

A/S Folla Tresliperi, Follafoss 1909 – 1988. (Fabrikken ble omstilt fra tresliperi til CTMP-fabrikk og er fremdeles i drift. (2016)).

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning