onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

By Brugs Jernstøberi

Forfatter: Fra artikkel av Even G. Grindberg

Fotografi merket: «Aktieselskabet Helge-Rein-By brug 24/7 1918. Byafossen Træsliperi og By Bruks Jernstøperi». Foto utlånt av By Brug A/S.

Sliperiet på Byafossen som startet opp i 1897 hadde behov for eget verksted for vedlikehold og reparasjoner av maskinene. Det var også bruk for mye støpegods som reimskiver, tannhjul og maskindeler med mer. I arkivet til By Brug finner vi bestillinger på støpegods fra Hommelvik Verksted og Støperi fram til 19.4.1913. Etter denne datoen finner vi ikke nye bestillinger, og det kan tyde på at By Brug har begynt med eget støperi. Denne støperibygningen brenner ned i 1916.

I 1918 er det ferdigbygd et nytt støperi av mur til en pris av kr. 70.000,-. Denne støperibygningen ble etter krigen tatt i bruk til mekanisk verksted.

Innledning
By gård
Flytting av By gård
Bygningsstein
Terrenget rundt By gård
Landbruksskolen på By
Treskelåven
Teglverket
Teglproduksjon 1
Teglproduksjon 2
Kalkstein og kalkbrenning
Kalkovnen i Reinsmarka
Litt kalkkjemi
Meieriet
Brennevinsbrenneri
Fra håndverk til industri
Møller
Sagbruk
Helge-Rein-By Brug A/S
Stenkjær Uldspinneri
Stenkjær Uldvarefabrikk
Tresliperiet
Ombygging av tresliperiet
By Brugs Jernstøberi
- støping
Tremasseproduksjon 1
-tremasseproduksjon 2
-tremasseproduksjon 3
-tremasseproduksjon 4
-tremasseproduksjon 5
Taubanen til Bogakaia
Bogakaia og Ballbua
Jernbanetraseen
Tresliperiet rives
Tresliperier i N-Trøndelag
Kilder og utfyllende lesning